Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Samlokalisering – ombygging 2024

En arbeidsgruppe er nedsatt i 2024 for å arbeide med ombygging av administrasjonslokalene i Slemdalsveien. Målet er at hele administrasjonen er samlokalisert når Furuholmen sies opp fra 2025.

Prosjektet omfatter samlokaliseringen av administrasjonen ved NMH. I budsjettet for 2024 er det satt av midler til ombygging av administrasjonen i 3. et. og til prosjektering av ombygging i bibliotekarealet.

Plantegning

Mandat

Bakgrunn

Rektor og direktør oppnevnte i mars 2023 en arbeidsgruppe for å jobbe særskilt med utredning av «tiltak for en optimal utnyttelse av dagens arealer», kalt Campusutviklingsplan. I mandatet var det en overordnet målsetting at NMH i størst mulig grad skal løse arealbehov innenfor de areal som disponeres i Slemdalsveien.

Arbeidsgruppen leverte «Plan for utvikling av Norges musikkhøgskoles arealer med vekt på forslag til kortsiktig tiltak» 16. november 2023. Konkrete forslag til tiltak var:

«Arbeidsgruppen har to konkrete forslag til ombygging av arealer som kan gi plass til større deler av administrasjonen innenfor de arealer som ikke er spesialarealer/«musikkarealer». Arbeidsgruppen understreker at dette er tiltak som er fornuftige også i det langsiktige perspektivet og som bør gjennomføres uavhengig av om leieforholdet i Furuholmen-gården avsluttes eller ikke. Det ene forslaget innebærer ombygging i bibliotekarealet. Det andre forslaget innebærer en lett ombygging av de opprinnelige administrasjonsarealene i 3. etasje i Slemdalsveien. Disse arealene har for en stor del enkeltkontorer. Mange av disse er relativt romslige, men er samtidig akkurat litt for små til at de kan romme to arbeidsplasser. Tilsvarende finnes topersonsrom som er akkurat litt for små til at de kan romme tre arbeidsplasser. En lett ombygging av deler av disse arealene kan gi plass til flere ansatte, men vil altså samtidig innebære en noe større grad av flerpersonsrom.»