Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Konsertutvalget

Konsertutvalget skal se på konsertvirksomheten i en større sammenheng, være en pådriver og et diskusjonsforum for ideer og temaer knyttet til konsertene ved Musikkhøgskolen.

Mandat

  • Foreslå strategi for musikkhøgskolens konsertvirksomhet, i tråd med strategisk plan for perioden og de til enhver tid gjeldende studieplaner.
  • Se konsertvirksomheten i en større sammenheng og vurdere/evaluere foregående konsertperiode, med forslag til tiltak/endringer for kommende periode(r).
  • Fungere som et åpent diskusjonsforum for ideer for videreutvikling av konsertaktiviteten.
  • Ha fokus på å sikre at NMHs konsertvirksomhet og rammebetingelsene tilpasses de behov som til enhver tid foreligger på skolen.
  • Være en aktiv pådriver overfor studieutvalget og FoU-utvalget for videre utvikling av konsertperspektivet i studie- og FoU-virksomheten.
  • Bidra med innspill til årsplan og budsjett.

Konsertutvalgets medlemmer skal holde nær kontakt med skolens forskjellige fagmiljøer og på eget initiativ danne seg bilde av behov og ønsker i fagmiljøene.