Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Medlemmer 2021–2025

Styret ved Norges musikkhøgskole har i møte 16. juni 2017 oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025:

Leder: Chirsti Erichsen Hurlen.

  • Inger-Lise Ulsrud (Gro Trondalen som vara).
  • Bjørn Løken (Øivind Varkøy som vara).

Rektor oppnevner studentmedlemmer og varamedlemmer for disse for ett år av gangen, etter forslag fra SUT.