Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Digital universell utforming

På denne siden kan du lese mer om styringsstrukturen og mandatene til styringsgruppen og arbeidsgruppen for digitale læremidler.

Arbeidet med universell utforming av digitale dokument og nettsider pågår løpende gjennom dialog med både faglige og administrativt ansatte.

Medlemmer i arbeidsgruppen for universell utforming (uu) av digitale læremidler

  • Johan A. S. Jørgensen (bibliotekleder og leder av arbeidsgruppen)
  • Rasmus Kjær (Studie- og FoU-seksjonen. Studieadministrative verktøy.)
  • Ståle Tvete Vollan (Kommunikasjonsseksjonen. Nettsider.)

Medlemmene sitter i gruppen på ubestemt tid, arbeidsgruppens leder har ansvar for å hente inn nye medlemmer ved behov.

Medlemmer i styringsgruppen

Styringsgruppen består av følgende seksjonsledere og utnevnes av direktøren.

  • Camilla Sønstabø Thorkildsen (Studie- og FoU-seksjonen)
  • Kai Øderud (Seksjon for økonomi, personal og arkiv)
  • Ståle Tvete Vollan (Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt)
  • Johan A. S. Jørgensen (bibliotekleder og leder av arbeidsgruppen for universell utforming av digitale læremidler)