For ansatte
No En
Søk

Skikkethetsnemnda

Sittende skikkethetsnemd er oppnevnt for perioden 2017–2020 (med enkelte justeringer i juni 2019).

Medlemmer

Leder for skikkethetsnemda: Brit Ågot Brøske, fagseksjonsleder.

Institusjonsansvarlig for skikkethet: John Vinge, faglærer.

  • Signe Kalsnes, faglærer.
  • Vegar Storsve, faglig leder for studieprogram.
  • Elisabeth Pedersen Lange, ekstern representant med juridisk embetseksamen.
  • Kirsten Fuglseth, representant fra praksisfeltet.
  • Per Gjermund Storrø, representant fra praksisfelt.
  • Susanne Xuan Tam Trinh, studentrepresentant musikkpedagogikk.
  • Eirin Avnskog, studentrepresentant musikkterapi.
  • Sekretær: Christian Vinje.