Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Skikkethetsnemnda

Sittende skikkethetsnemd er oppnevnt for perioden 1.8-2023-31.7.2026:

Medlemmer

Leder: John Vinge, førsteamanuensis og fagseksjonsleder - Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

  • Faglig studieleder (KHiO): Heidi Haraldsen
  • Faglærer musikkpedagogikk: Kristin Kjølberg, førsteamanuensis
  • Faglærer musikkterapi: Ingeborg Nebelung, universitetslektor
  • Representant fra praksisfeltet, musikkpedagogikk: Per Gjermund Storrø
  • Representant fra praksisfeltet, musikkterapi: Anne Torø Eggen
  • Representant fra praksisfeltet, teater: Elisabeth Enger (vara: Siri Vestnes, dans)
  • Ekstern representant med juridisk embetseksamen: Elisabeth Pedersen Lange, seksjonssjef, Universitetet i Oslo
  • To studentrepresentantene oppnevnes årlig av rektor etter forslag fra studentutvalget: Victor Middleton og Magnus Christensen
  • Sekretær: Christian Vinje, Studie- og FoU-seksjonen

Rektor har fullmakt til å supplere nemda ved behov.