For ansatte
No En
Søk

Skikkethetsnemnda

Sittende skikkethetsnemd er oppnevnt for perioden 2021–31.07.2023.

Medlemmer

Leder: Faglærer musikkpedagogikk: Brit Ågot Brøske, førstelektor

  • Fagseksjonsleder for musikkpedagogikk og musikkterapi Kristin Kjølberg, førsteamanuensis
  • Faglærer musikkterapi: Ingeborg Nebelung, universitetslektor
  • Representant fra praksisfeltet, musikkpedagogikk: Per Gjermund Storrø
  • Representant fra praksisfeltet, musikkterapi: Anne Torø Eggen
  • Ekstern representant med juridisk embetseksamen: Elisabeth Pedersen Lange, avdelingsdirektør, Barne- og familiedepartementet
  • Studentrepresentant: Victor Middleton
  • Sekretær: Christian Vinje, Studie- og FoU-seksjonen