Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ansettelsesutvalget og ansettelsesrådet

Ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger. Ansettelsesrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger.

Ansettelsesutvalgets medlemmer

Medlemmer i ansettelsesutvalget på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. august 2021 til 31. juli 2025:

  • Astrid Kvalbein, rektor.
  • Morten Qvenild, prorektor.
  • Jon Helge Sætre, representant for de kunstnerisk/vitenskapelige ansatte i styret. Vara er Tanja Orning.
  • Miriam Rintelen, teknisk/administrativt ansatt styremedlem. Vara er Anders Eggen.
  • Sigmund Skjeldrum Toppe, studentrepresentant. Vara er Anna Berg.

Det kan i tillegg komme et styremedlem oppnevnt av departementet.

Ansettelsesrådet

For teknisk-administrative stillinger utenom lederstillinger er et eget ansettelsesråd ansettelsesorgan.

Medlemmer i ansettelsesrådet på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. august 2021 til 31. juli 2025:

Leder: Kristel Mari Jæger Skorge (direktør).

  • Administrasjonsrepresentant: Kai Øderud (vara Johan Jørgensen)
  • Administrasjonsrepresentant: Lars Holmen Kurverud (vara Robert Haugan)
  • Tjenestemannsrepresentant: Åse Karin Hjelen, Parat
  • Tjenestemannsrepresentant: Anders Eggen, Forskerforbundet (vara Eystein Midttveit, Forskerforbundet)
  • Berit Wærn Hansen, sekretær.