Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (KUST) har ansvar for opptak til og drift av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter.

KUST

Utvalget består av fire representanter blant de kunstnerisk ansatte hvorav en leder, to ordinært ansatte og to stipendiatrepresentanter, samt ett eksternt medlem.

Representantene blant de kunstnerisk ansatte og det eksterne medlemmet er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2021–2025 osv.). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger studieår.

Utvalgets medlemmer våren 2024

Møter i KUST

Meld inn saker til oss

Det kan settes opp ytterligere møter i forbindelse med opptaket til programmet.

Hovedregelen er at saker meldes til KUSTs sekretær senest ti dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. I slike saker gjør KUST vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Saker sendes til utvalgssekretær.

Kontakt oss