Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Campusutvikling

En gruppe er satt ned for å se på hva som trengs for å utvikle arealene vi har i Slemdalsveien til de behovene vi har.

I henhold til utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet for 2023–2026 skal NMH

  • videreføre prosessen med å finne en langsiktig, bærekraftig løsning av arealbehovet, gjennom et byggeprosjekt som tilfredsstiller de spesifikke behovene til en musikkutdanningsinstitusjon.
  • igangsette tiltak for å sikre optimal utnyttelse av dagens arealer og samtidig sikre midlertidige arealløsninger i påvente av en permanent løsning.

Arbeidet med det andre kulepunktet over er nå satt i gang, i henhold til følgende beskrivelse av organisering, mandat og tidsplan.

Organisering

Samlet informasjon om arealer og plassmangel

Denne siden samler informasjon om arealer og plassmangel. Om hva som er gjort tidligere, og om samarbeidet med Statsbygg.

Gå til arealsiden