Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Areal og plassmangel

Her finner du samlet informasjon om arealsituasjonen ved Musikkhøgskolen.

Ombygging av administrasjonen

En arbeidsgruppe er nedsatt for å planlegge ombygging av administrasjonslokalene i Slemdalsveien i løpet av året. Målet er at hele administrasjonen er samlokalisert når Furuholmen sies opp fra 2025.

Prosjektet omfatter samlokaliseringen av administrasjonen ved NMH. I budsjettet for 2024 er det satt av midler til ombygging av administrasjonen og til prosjektering av ombygging i bibliotekarealet.

Samlokalisering – ombygging 2024

Her kan du lese mandatet til arbeidsgruppen, tidsplan og hvem som sitter i arbeidsgruppen

Les mer under utvalg og komiteer

Utredet arealer i Slemdalsveien på ny

En arbeidsgruppe ble i 2023 satt ned for å se på hva som trengs for å utvikle arealene i Slemdalsveien til behovene, både på kort og lang sikt. De la fram en rapport høsten 2023:

På styremøtet i desember ble det vedtatt å ikke forlenge leiekontrakten med Furuholmengården etter 2024.

De langsiktige behovene

På oppdrag fra NMH kartlegger Statsbygg vårt langsiktige arealbehov. De har tidligere levert en konseptvalgutredning basert på intervjuer, arealrapporten, studieturer, telling og interessentanalyse, og er nå i gang med en tilleggsutredning om to av alternativene, et nybygg/tilbygg på 7900 kvm eller overtakelse og ombygging av Chateau Neuf. Slike prosesser tar lang tid, og det er derfor flere år fram til vi kan vente en endelig avklaring på vårt langsiktige arealbehov.

De midlertidige lokalene i Furuholmengården leier vi fram til 31. desember 2024. Personal, lønn, økonomi, arkiv, kommunikasjon og FoU-administrasjonen har hovedkontorer der, men de har også tre kontorer på deling i administrasjonen i 3. etasje på NMH i Slemdalsveien, og kan fortsatt innimellom treffes der.

Byggesaker

Kontaktpersoner