For ansatte
No En
Søk

Areal og plassmangel

Her finner du samlet informasjon om arealsituasjonen ved Musikkhøgskolen, samt flyttingen til Furuholmen.

Løsninger

På oppdrag fra NMH kartlegger Statsbygg vårt langsiktige arealbehov. De har levert en konseptvalgutredning basert på intervjuer, arealrapporten, studieturer, telling og interessentanalyse.

Kontaktpersoner