Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Hvem gjør hva i administrasjonen

Oversikten er ikke uttømmende, men gir en oversikt over arbeidsområdene i administrasjonen.

Hvor holder administrasjonen til?

Studieseksjonen, kommunikasjon, IT, drift, produksjon, bibliotek, direktør og rektorat sitter på NMH i Slemdalsveien, 3. og 1. etasje i 1. hus. Personal og lønn, arkiv, økonomi og FoU-administrasjonen sitter i Furuholmengården i Fridtjof Nansens vei 19, men har også tre kontorer i Slemdalsveien.

Finn fram på NMH.

Rom i 1. hus har 3 siffer. Rom i 2. hus har 4 og 5 siffer.

Administrative ledere

Ressursplanlegging, timeplaner, arbeidsplaner

Eksamen

Opptak

Studieplaner

Valgemner

IT og telefoni

Studieadministrative systemer

Drift

Personal, lønn og reiseregninger

FoU – forskningsadministrasjonen

Kommunikasjon og markedsføring

Konserter og arrangementer

Konsertopptak

Lyd, lys og AV

Orkester, kor og kammermusikk

Pianostemming

Biblioteket

Arkiv

Resepsjon

Ellen betjener NMHs resepsjon i foajeen i 1. etasje. Guri sitter i skranken i administrasjonen i 3. etasje fra kl. 12:30–15:30.

Økonomi, regnskap og innkjøp

Internasjonalt kontor

IN.TUNE

Kurs, videreutdanning og alumni

Permisjon og innpassing

Talentutviklingsprogrammet (TUP)