For ansatte
No En
Søk

Hvem gjør hva i administrasjonen

Oversikten er ikke uttømmende, men gir en oversikt over arbeidsområdene i administrasjonen.

Hvor holder administrasjonen til?

Studieseksjonen, IT, drift, produksjon, bibliotek, direktør og rektorat sitter på NMH i Slemdalsveien, 3. og 1. etasje i 1. hus.

Kommunikasjon, personal og lønn, arkiv, økonomi og FoU-administrasjonen sitter i Furuholmengården i Fridtjof Nansens vei 19, men disse funksjonen deler også tre kontorer i Slemdalsveien.

Finn fram på NMH.

Rom i 1. hus har 3 siffer. Rom i 2. hus har 4 og 5 siffer.

Administrative ledere

Ressursplanlegging, timeplaner, arbeidsplaner

Eksamen

Opptak

Studieplaner

Valgemner

IT og telefoni

Studieadministrative systemer

Drift

Personal

Lønn og reiseregninger

Kommunikasjon og markedsføring

Konserter og arrangementer

Konsertopptak

Lyd, lys og AV

Orkester, kor og kammermusikk

Pianostemming

FoU – forskningsadministrasjonen

Biblioteket

Arkiv

Resepsjon

Ellen betjener NMHs resepsjon i foajeen i 1. etasje. Guri sitter i skranken i administrasjonen i 3. etasje fra kl. 12:30–15:30.

Økonomi, regnskap og innkjøp

CEMPE

Internasjonalt kontor

Utdanningskvalitet

Kurs, videreutdanning og alumni

Permisjon og innpassing

Talentutviklingsprogrammet (TUP)