For ansatte
No En
Søk

Hvem gjør hva i administrasjonen

Oversikten er ikke uttømmende, men gir en oversikt over arbeidsområdene i administrasjonen.

Furuholmen

Deler av administrasjonen holder til i Furuholmengården i Fridtjof Nansens vei 17. Dette gjelder:

  • Kommunikasjon og markedsføring
  • Personal og arkiv
  • Lønn og økonomi
  • FoU-administrasjonen
  • CEMPE-administrasjonen

Administrative ledere

Timeplaner, arbeidsplaner og rombooking

Eksamen

Opptak

Studieplaner

Valgemner

IT og telefoni

Studieadministrative systemer

For LoLa: Karl Erik Laas.

Drift

Personal

Lønn og reiseregninger

Kommunikasjon og markedsføring

Nettsider

Konserter og arrangementer

Konsertopptak

Lyd, lys og AV

Pianostemming

Orkester, kor og kammermusikk

FoU – forskningsadministrasjonen

Arkiv

Resepsjon

Økonomi, regnskap og innkjøp

CEMPE

Internasjonalt kontor

Utdanningskvalitet

Kurs, videreutdanning og alumni

Permisjon og innpassing

Talentutviklingsprogrammet (TUP)