For ansatte
No En
Søk

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Norges musikkhøgskole fra 2022.

På toppen har vi styret og rektor. CEMPE er lenket kun direkte til styret. Rektor kommer under styret, og prorektor for utdanning lenkes til rektor, og viserektor for FoU til prorektor. Under rektor finner vi direktøren, som igjen har ansvaret for Studie- og FoU-seksjonen; Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon; Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt; Seksjon for drift og IKT; Seksjon for økonomi, personal og arkiv; og Biblioteket. På linje med direktøren finner vi Studieutvalget, FoU-utvalget og Konsertutvalget. NordART, CREMAH og CERM svarer til FoU-utvalget. Direkte under rektor finner vi Fagseksjon for strykere og harpe; Fagseksjon for blåsere og slagverk; Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk; Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterpi; Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon; Fagseksjon for klaver, musikkteori, komposisjon og musikkteknologi; og Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.