For ansatte
No En
Søk

Administrasjonen

Administrasjonen holder til i tredje etasje i Slemdalsveien og på Furuholmen.

Biblioteket

Bibliotekets samlinger av noter, bøker, tidsskrifter, innspillinger, videoer og DVDer er nær knyttet til den undervisning og forskning som foregår ved Musikkhøgskolen.

Seksjonsleder: Johan A. S. Jørgensen.

Seksjon for drift og IKT

Seksjon for drift og IKT er ansvarlig for blant annet drift av bygningene, vedlikehold og IT-tjenester.

Seksjonsleder: Robert Haugan.

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsseksjonen har det overordnede ansvaret for profilering og promotering av NMHs virksomhet, ansatte og studenter.

Seksjonsleder: Ståle Tvete Vollan.

Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Seksjonen planlegger, koordinerer og avvikler Musikkhøgskolens prosjekter og arrangementer.

Seksjonsleder: Lars Holmen Kurverud.

Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Seksjonens ansvarsområder er personal, saksarkivet, plan, budsjett og økonomistyring, regnskap, lønn/reiseregninger og anskaffelsesprosesser.

Seksjonsleder: Kjetil Solvik.

Studie- og FoU-seksjonen

Studie- og FoU-seksjonen styrer alt som har med studiene å gjøre, opptak, eksamen, studieplaner, timeplanlegging, samt forsknings- og utviklingsarbeidet ved NMH. Studie- og FoU-seksjonen er delt inn i tre underenheter med hver sin avdelingsleder.

Seksjonssjef: Camilla Sønstabø Thorkildsen.