Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Administrasjonen

Administrasjonen holder til i tredje etasje i Slemdalsveien, og i fjerde etasje på Furuholmen.

Administrasjonen ledes av direktør Kristel Mari Jæger Skorge.

Biblioteket

Bibliotekets samlinger av noter, bøker, tidsskrifter, innspillinger, videoer og DVDer er nær knyttet til den undervisning og forskning som foregår ved Musikkhøgskolen.

Seksjonsleder: Johan A. S. Jørgensen

Seksjon for drift og IKT

Seksjon for drift og IKT er ansvarlig for blant annet drift av bygningene, vedlikehold og IT-tjenester.

Seksjonsleder: Robert Haugan.

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsseksjonen arbeider strategisk for å nå NMHs mål, bidrar faglig i internkommunikasjonen og har ansvar for markedsføring og NMHs kanaler.

Seksjonsleder: Ståle Tvete Vollan

Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Seksjonen planlegger, koordinerer og avvikler Musikkhøgskolens prosjekter og arrangementer.

Seksjonsleder: Lars Holmen Kurverud.

Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Seksjonens ansvarsområder er personal, saksarkivet, plan, budsjett og økonomistyring, regnskap, lønn/reiseregninger og anskaffelsesprosesser.

Seksjonsleder: Kai Øderud

Studie- og FoU-seksjonen

Studie- og FoU-seksjonen styrer alt som har med studiene å gjøre, opptak, eksamen, studieplaner, timeplanlegging, samt forsknings- og utviklingsarbeidet ved NMH. Studie- og FoU-seksjonen er delt inn i tre underenheter med hver sin avdelingsleder.

Seksjonssjef: Camilla Sønstabø Thorkildsen.