Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Fagseksjonene og studielederne

Musikkhøgskolen har syv fagseksjoner. En studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene personen leder.

Studielederne

Funksjonstid: Funksjonsperioden er fire år fra 1. august 2021, men begrenset av den tiden man er ansatt på NMH.

Fagseksjonene

Ansatte i faglige stillinger er organisert i fagseksjoner. Styret fastsetter inndelingen i seksjoner.

Oppgaver og instruks