Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

I samspill – strategi 2025

Strategien beskriver fem målområder for perioden 2015–2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022.

Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.