For ansatte
No En
Søk

I samspill – strategi 2025

Strategien beskriver fem målområder for perioden 2015–2025. Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022.

Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak.

Revidering av Musikkhøgskolens strategi

I 2018 og 2019 reviderte Norges musikkhøgskolen sin strategiske plan.

Prosessen omfattet en analyse- og innsiktsdel, en del der vi vurderte ulike alternativer og en del der vi valgte mellom disse. I alle faser involverte vi NMHs ansatte og studenter, og tjenestemannsorganisasjonene ble også hørt.