Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Strategi for talentutvikling 2019–2021

Som den største aktøren innen høyere musikkutdanning i Norge har NMH et samfunnsansvar, og talentutviklingsarbeidet rettet mot barn og unge må også sees på i dette perspektivet.

NMHs strategi I samspill – Strategi 2025 har følgende punkt under ambisjonen Studenten i front:

  • Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt.
  • Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke lokal talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen talentutvikling.

Hovedmål 1

NMH er en pådriver og et ressurssenter nasjonalt, regionalt og lokalt for de som arbeider med talentutvikling og fordypningsprogrammer.

Hovedmål 2

NMHs rekrutteringsarbeid bidrar til å kvalifisere neste generasjons musikere for opptak til høyere musikkutdanning.

Hovedmål 3

NMH skaper musikalske møteplasser for barn og unge, som stimulerer til fordypning og utvikling.