Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Språkpolitiske retningslinjer for Norges musikkhøgskole

Retningslinjene tar utgangspunkt i Språkrådets Veiviser for språkvalg i universitets og høgskolesektoren fra 2018. I stedet for en språkstrategi har Musikkhøgskolen disse retningslinjene.

Generelt

 • All offentlig kommunikasjon fra NMH skal følge rådene om klarspråk slik det er definert av Språkrådet. Det betyr at språket skal være klart, korrekt og brukertilpasset.
 • Det skal være minst 25 prosent av hver målform (bokmål og nynorsk) i NMHs samlede eksterne kommunikasjon. Alle offisielle skjemaer skal være tilgjengelige i begge målformer.
 • Alle ansatte og studenter skal få relevant informasjon på norsk eller engelsk, men all daglig internkommunikasjon er først og fremst på norsk. Det forventes at nyansatte som ikke har et skandinavisk språk som morsmål skal erverve seg språklig kompetanse i norsk innen to år.
 • Norges musikkhøgskole oversettes til engelsk som The Norwegian Academy of Music, og forkortes NMH.

Utdanning

 • Norsk er hovedspråk i all undervisning med unntak av emner som også tilbys på engelsk.
 • De skandinaviske språkene norsk, svensk og dansk er likeverdige som undervisningsspråk.
 • Informasjon om alle studieprogrammer skal være tilgjengelig på norsk og engelsk.
 • Emnebeskrivelsene skal alltid informere om hvilke språk som blir brukt i undervisnings- og vurderingsformer.
 • Alle masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger bør ha et sammendrag på norsk og engelsk, og en populærvitenskapelig oppsummering på originalspråket.
 • NMH tilbyr opplæring i prinsipper for akademisk skriving for å sikre utvikling av språk- og sjangerkompetanse.

Fagspråk

 • Det skal etterstrebes en balanse mellom norsk og engelsk som fagspråk.
 • NMH skal bidra til å videreutvikle norsk som fagspråk, samtidig som vi skal styrke vår evne til å kommunisere med internasjonale fagfellesskap.

Implementering og forvaltning

 • De språkpolitiske retningslinjene til NMH vedtas av institusjonsledelsen i samråd med studieutvalget og FoU-utvalget. Ansvaret for oppfølging av retningslinjene følger ansvarslinjene på høgskolen.