Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Språk og ordlister

Hva er kalles en studieleder på engelsk? Når har vi store og små bokstaver? Hvordan skriver vi russiske komponistnavn? Hvordan skriver vi førsteamanuensis på engelsk? Du vil på denne siden knekke språklige nøtter en gang for alle.

Språkpolitiske retningslinjer for NMH

– All offentlig kommunikasjon fra NMH skal følge rådene om klarspråk slik det er definert av Språkrådet. Det betyr at språket skal være klart, korrekt og brukertilpasset.

Det er første punkt i Musikkhøgskolens språklige retningslinjer som tar utgangspunkt i Språkrådets Veiviser for språkvalg i universitets og høgskolesektoren fra 2018.

Og hva sier statens kommunikasjonspolitikk?

«Informasjon og kommunikasjon er ikke mål i seg selv, men ett av flere virkemidler for å oppnå sine mål og løse sine oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte [som] må vurderes og benyttes på lik linje med andre typer virkemidler, slik som de økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidlene».

Norsk-engelsk ordliste for NMH

Vi bruker britisk-engelsk når vi skriver. Du finner mer informasjon om referansestiler på biblioteksidene.

Dagligspråket ved NMH er krydret med fag- og studieterminologi. Både ansatte og studenter må ha kjennskap til begrepene, og noen ganger vil du sikkert ha behov for å oversette for gjesteprofessorer, internasjonale studenter og andre.

Denne ordlisten er her for å hjelpe deg!

Kontakt

Tips oss gjerne om flere språklige saker til denne siden.