Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Universell utforming av IKT

Her finner du det du trenger å vite om og veiledninger til universell utforming av Word-dokumenter, PDF-er, PowerPointer, Excel-skjemaer og innhold som skal på nettsidene.

Hva er egentlig uu?

Universell utforming av IKT handler om å lage løsninger som er helt nødvendig for noen, men også bra for alle. Ved å følge kravet kan vi sørge for at flest mulig kan få tak i informasjonen vår på en selvstendig og likeverdig måte. Se videoen nederst på denne siden for en to minutters introduksjon til temaet.

Tips

Universell utforming av IKT blir forkortet uu (små bokstaver) og blir ofte kalt tilgjengelighet. Ta kontakt med uu-gruppa på uu@nmh.no hvis du trenger hjelp.

Dokumenter

Hvordan gjøre et dokument universelt utformet

Å gjøre et dokument tilgjengelig for alle er ikke bare et krav for filer som skal på nettsidene, men også en del av det å jobbe med dokumentbehandling og undervisningsmateriell. Nedover finner du oppskrifter for hvordan gjøre ulike dokumenter universelt utformet. Husk! Listen over ("Hva må du gjøre for å oppfylle kravene") gjelder også for dokumenter.

Nettsider

Universell utforming av nettsidene

Både de interne og de eksterne nettsidene våre må være 100 prosent universelt utformet. Kravene gjelder for alle nettsider NMH driver – også dem som ikke er publisert i publiseringsverktøyet, Craft.

Få hjelp med uu

Når du står fast med universell utforming av IKT, må du ta kontakt med kontaktpersonen for seksjonen eller teamet du tilhører.