Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Kommunikasjonskanalar

Her får du hjelp med å velje riktig kanal når du skal kommunisere med studentar eller nå ut til publikum.

Kommunikasjon med studentar

  • På NMH skal vi ikkje bruke Facebook, Messenger eller sosiale medium i kommunikasjon med studentane. Dei sosiale media ivaretar ikkje personvernet, og NMH kan ikkje tvinge studentane til å melde seg inn i eit amerikansk, kommersielt konsern.
  • Bruk Canvas eller nmh-e-post i kommunikasjonen.

Nettsidene våre

Staten har fastsett reglar for universell utforming av tekstinnhald og bilete. Følg desse enkle reglane når du legg ut innhald på nett.

Nettsidene våre nmh.no, student.nmh.no og ansatt.nmh.no er publisert på plattformen Craft.

Teams-gruppe

Alle publisistar som har fått tilgang til og opplæring i Craft er meldt inn i Teams-gruppa, «Publisering i Craft». I denne gruppa – under fana Oppskrifter – finn du rettleiingar til sidetypane og innhaldsblokkane, samt retningsliner og generelle tips.