Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Mediekontakt

Alle medarbeidarar står fritt til å uttale seg til media, og NMH ønsker at tilsette brukar fagkompetansen sin aktivt i samfunnsdebatten. Her er nokre råd og retningsliner.

Tommelfingerregler for kontakt med media

  • Rektor er Musikkhøgskolens framre talsperson i offentlegheita.
  • Ved direkte spørsmål frå journalistar bør alle tilsette aktivt rådføre seg med og informere kommunikasjonssjefen før dei svarer, men alle står likevel fritt til å uttale seg.
  • Tilsette må gjere det klart om dei snakkar på eigne vegne eller som representant for Musikkhøgskolen.
  • Dei viktigaste momenta for å lykkast med mediekontakt er: Kunnskap, respekt, ansvarskjensle, tilgjengelegheit, openheit og serviceinnstilling.
  • Vi anbefaler at alle tilsette følgjer våre kommunikasjonsetiske prinsipp (sjå under).

Våre kommunikasjonsetiske prinsipp

  • Ærlegheit. Alt vi seier skal vere påliteleg.
  • Respekt. Vi skal forstå og ha respekt for rollene til eksterne interessentar som tek kontakt.
  • Ryddigheit. Vi skal aldri snakke nedsetjande om våre konkurrentar og meiningsmotstandarar, anten det gjeld individ eller organisasjonar.
  • Proaktivitet. Vi vil, dersom det er mogeleg, ha full openheit om saker som angår vår verksemd.
  • Kunnskapsbasert. Våre påstandar skal vere basert på dokumentert kunnskap, ikkje på rykte og spekulasjonar.