Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Kommunikasjonsstrategi 2017–2022

Denne strategien skal gi retning for Musikkhøgskolens kommunikasjon, og på linje med andre virkemidler skal den bidra til å nå våre overordnede strategiske mål slik de er beskrevet i Strategi 2025.

Kommunikasjon gir liv til strategien

Kommunikasjonsstrategien sier noe om profil og kommunikasjonsprinsipper, og med utgangspunkt i strategien vil det bli utviklet enkle guidelines og en verktøykasse som skal gjøre det enkelt å bidra, å dele – kort sagt å spille sammen.

Den skal også skissere en helhetlig plan ved å definere overordnede mål og satsingsområder for vår kommunikasjon.

Musikkhøgskolens kommunikasjonsetiske verdier

Kommunikasjonsprinsipper

Musikkhøgskolens utadrettede uttrykk er todelt. På den ene siden uttrykker vi oss ved hjelp av markedskommunikasjon der vi retter oss mot et potensielt publikum og deltakere til våre arrangementer, eller til potensielle studenter. Dette er en direkterettet kommunikasjon som gjerne forbindes med annonsering og annen promotering

Strategisk kommunikasjon har samme mål ved at den skal informere, endre eller opprettholde holdninger og atferd. Men den har et bredere perspektiv enn markedskommunikasjonen ved at den også skal nå andre målgrupper, og fordi innsatsen her både er internt og eksternt rettet. Dessuten skal den strategiske kommunikasjonen hjelpe oss å identifisere, etablere og opprettholde hensiktsmessige relasjoner til de ulike interessegruppene vår suksess er avhengig av.

Nåværende kommunikasjonssituasjon

Overordnede kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsstrategien skal styre arbeidet med å skape vår ønskede profil, samtidig som den skal bidra til å skape sterk identitet for alle som studerer og arbeider ved Musikkhøgskolen.

Profil og posisjonering

Prioriteringer for Musikkhøgskolens kommunikasjon

Retningslinjer og tiltak