Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Strategi for god musikerhelse

Musikere og musikkstudenter scorer høyt på helserelaterte plager, og øving gir sterkest utslag. Strategi for god musikerhelse skal være grunnlaget for en plan for hva NMH skal gjøre for å forebygge, og øke bevissthet og kunnskap blant ansatte og studenter.

NMHs overordnede Strategi 2025 slår fast følgende under hovedtemaet «Studenten i front»:

«Utdanningene legger grunnlag for god musikerhelse og et langt arbeidsliv #musikerhelse Vi skal ha fokus på forebygging av belastningsskader og utvikling av gode arbeidsvaner. Vi skal øke vår bevissthet og kunnskap om hva som bidrar til studentenes helse og trivsel og jobbe målrettet for å styrke dette feltet.»

Musikere og musikkstudenter er spesielt utsatt for helserelaterte plager, både fysisk og psykisk. Årsakene til de opplevde belastningene er sammensatte. Øving på instrument og fokus på prestasjon er blant aktivitetene som gir utslag for helsen (1) . NMH vil øke bevisstheten rundt temaet generelt, bygge kunnskap om hva som fremmer god musikerhelse og bidra til å integrere denne kunnskapen i undervisningen og i fagmiljøene.

Grunnlaget for god musikerhelse legges i studieårene. Med økt kunnskap kan studenter og lærere i samarbeid forebygge helserelaterte plager og sammen utvikle gode mestringsstrategier når slike plager oppstår (2).

NMH bruker WHOs definisjon av helse:

«Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser (3).»

For NMH betyr dette at lærere, studentkontakter og andre ressurspersoner skal involvere seg i de aspekter av studentenes læringsmiljø som påvirker fysisk og psykisk helse og som fremmer et godt psykososialt miljø.

Hovedmål 1

Bevissthet og kunnskap om hva som fremmer god musikerhelse er integrert i NMHs virksomhet.

Ambisjoner

  • Sørge for økt kompetanse og kunnskap om musikerhelse i hovedinstrumentundervisningen, og skape en undervisningskultur der både studenter og lærere kan innhente støtte fra faglig ekspertise når det er nødvendig.
  • Sørge for at musikerhelse blir vektlagt i beslutningsprosesser ved NMH.
  • Bidra til større oppmerksomhet og åpenhet rundt helse og velvære, både for studenter og ansatte.

Hovedmål 2

NMH har et velutviklet fagmiljø, et godt støtteapparat og et bredt tilbud innenfor musikerhelse.

Ambisjoner

  • Oppnevne en arbeidsgruppe og vedta en forpliktende handlingsplan innenfor musikerhelse ved NMH.
  • Videreutvikle, koordinere og synliggjøre NMHs støtteapparat for musikerhelse.
  • Sørge for kontinuerlig utvikling av de faglige tilbudene knyttet til musikerhelse, både for studenter og lærere.
  • Utvikle ny kunnskap gjennom tverrfaglige FoU-prosjekter og samarbeid med etablerte og relevante faginstanser, nasjonalt og internasjonalt.