For ansatte
No En
Søk

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å ivareta ansatte arbeidsmiljø og er satt sammen av ledelsen, verneombud og fagforeningsrepresentanter.

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jf. Arbeidsmiljølovens kapittel 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kapittel 2.

AMUs medlemmer

Stedfortredere står i parentes.

Arbeidsgiverrepresentanter

  • Kai Øderud (Ståle Tvete Vollan)
  • Kristel Mari Jæger Skorge (Camilla Sønstabø Thorkildsen)
  • Astrid Kvalbein (Eyolf Dale)
  • Robert Haugan (Lars Holmen Kurverud)

Arbeidstakerrepresentanter

  • Hovedverneombud Cathrine Nymoen Dorg, leder
  • Anders Eggen (Eystein Midttveit)
  • Rune Rebne (Bjørn Arne Løken)
  • Kari Mette Tangen (Tor Olav Torgersen)

Berit Wærn Hansen, sekretær.