Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å ivareta ansatte arbeidsmiljø og er satt sammen av ledelsen, verneombud og fagforeningsrepresentanter.

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jf. Arbeidsmiljølovens kapittel 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kapittel 2.

AMUs medlemmer

Stedfortredere står i parentes.

Arbeidsgiverrepresentanter

  • Kai Øderud, leder (Ståle Tvete Vollan)
  • Kristel Mari Jæger Skorge (Camilla Sønstabø Thorkildsen)
  • Astrid Kvalbein (Morten Qvenild)
  • Robert Haugan (Lars Holmen Kurverud)

Arbeidstakerrepresentanter

  • Hovedverneombud Cathrine Nymoen Dorg (stedfortreder ikke avklart)
  • Anders Eggen (Eystein Midttveit)
  • Rune Rebne (Roger Arntzen)
  • Ingrid Grønnerød Repstad (Åse Karin Hjelen)

Berit Wærn Hansen, sekretær.