Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget har ansvar for at prosjekter og aktiviteter er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner, og at de står i forhold til administrative og tekniske ressurser.

Alle åpne arrangementer må meldes inn til prioriteringsutvalget for godkjenning. Dette vil si arrangementer som tydelig framstår som NMHs egne og der det trengs administrative, praktiske eller tekniske ressurser for gjennomføring. Disse vil bli prioritert når de ikke kolliderer med annen kjernevirksomhet.

Det gjelder også digitale arrangementer.

Mandat

1. Prioriteringsutvalget har et overordnet ansvar for

  • at prosjekt- og aktivitetsnivået på NMH står i forhold til administrative og tekniske ressurser som finnes
  • at alle prosjekter og all aktivitet (foruten studie- og konsertaktivitet) er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner

2. Utvalget skal godkjenne all aktivitet i regi av NMH / i NMHs lokaler som ikke er direkte studierelatert (studieplanfestet), med unntak av konserter (for eksempel konferanser, seminarer og lignende).

3. Utvalget skal orienteres om aktivitetsplaner i forbindelse med prosjektuker, som koordineres av studieseksjonen.

Møter inneværende studieår

  • 20.september 2023
  • 22.november 2023
  • 21.februar 2024
  • 22.mai 2024

Meld inn prosjekter til oss

Spørsmål?

Ta kontakt med produksjonssjef og sekretær for Prioriteringsutvalget Lars H. Kurverud om du har spørsmål.