For ansatte
No En
Søk

Redelighetsutvalget

Norges musikkhøgskole inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn (MF). Utvalget dekker både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Om redelighetsutvalget

Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ som gir uttalelser om vitenskapelig uredelighet og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved AHO, KHiO, MF og NMH i samsvar med retningslinjer vedtatt av de enkelte institusjonene.

Utvalget er lovpålagt, jf. forskningsetikkloven §5.

Sammensetning og mandat

Møter

Årsrapporter fra RU til institusjonene

Kontakt oss