Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Redelighetsutvalget

Norges musikkhøgskole inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn (MF). Utvalget dekker både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Sist oppdatert: 6. juni 2023

Om redelighetsutvalget

Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ som gir uttalelser om vitenskapelig uredelighet og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved AHO, KHiO, MF og NMH i samsvar med retningslinjer vedtatt av de enkelte institusjonene.

Utvalget er lovpålagt, jf. forskningsetikkloven §5.

Sammensetning og mandat

Møter

Årsrapporter fra RU til institusjonene

Kontakt oss