For ansatte
No En
Søk

Redelighetsutvalget

Norges musikkhøgskole inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn (MF). Utvalget dekker både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Om redelighetsutvalget

Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ som gir uttalelser om vitenskapelig uredelighet og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved AHO, KHiO, MF og NMH i samsvar med retningslinjer vedtatt av de enkelte institusjonene.

Utvalget er lovpålagt, jf. forskningsetikkloven §5.

Utvalgets medlemmer

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole v/seniorrådgiver Solveig Christensen

Administrative kontaktpersoner ved de øvrige institusjonene:

Møter

Utvalget har to møter i 2020: 22. april og 30. november. Møteplanen for 2021 er ikke fastsatt.

Kontakt oss