For ansatte
No En
Søk

Redelighetsutvalget

Norges musikkhøgskole inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn (MF). Utvalget dekker både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Om redelighetsutvalget

Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ som gir uttalelser om vitenskapelig uredelighet og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved AHO, KHiO, MF og NMH i samsvar med retningslinjer vedtatt av de enkelte institusjonene.

Utvalget er lovpålagt, jf. forskningsetikkloven §5.

Utvalgets medlemmer

Oversikten oppdateres i løpet av august 2021

  • Lagdommer Michael Reiertsen, leder – til 31. desember 2022.
  • Førsteamanuensis Hege Cathrine Finholt (MF) – til 31. desember 2022 (vara: professor Jan-Olav Henriksen, MF).
  • Professor Runar Hodne (KHiO) – til 31. desember 2022 (vara: professor Jeanette Christensen, KHiO).
  • Professor Jonny Aspen (AHO) – til 31. desember 2024 (vara: førsteamanuensis Lise Amy Hansen, AHO).
  • Professor Gro Trondalen (NMH) – til 31. desember 2024 (vara: professor Øivind Varkøy, NMH)
  • Stipendiat NN (KHiO) – 1. august 2021 - 31. juli 2022 (vara: stipendiat Mari Ystanes Fjeldstad, NMH).
  • Stipendiat NN (AHO) – 1. august 2021 - 31. juli 2022 (vara: stipendiat Christine Lillethun Norheim, MF)

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole v/seniorrådgiver Solveig Christensen

Administrative kontaktpersoner ved de øvrige institusjonene:

Møter

Utvalget har to møter i 2020: 22. april og 30. november. Møteplanen for 2021 er ikke fastsatt.

Kontakt oss