For ansatte
No En
Søk

Redelighetsutvalget

Norges musikkhøgskole inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og MF vitenskapelig høgskole for teologi, religion og samfunn (MF). Utvalget dekker både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Om redelighetsutvalget

Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig organ som gir uttalelser om vitenskapelig uredelighet og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved AHO, KHiO, MF og NMH i samsvar med retningslinjer vedtatt av de enkelte institusjonene.

Utvalget er lovpålagt, jf. forskningsetikkloven §5.

Utvalgets medlemmer

  • Lagdommer Michael Reiertsen, leder – til 31. desember 2022.
  • Førsteamanuensis Hege Cathrine Finholt (MF) – til 31. desember 2026 (vara: professor Jan-Olav Henriksen, MF).
  • NN (KHiO) – til 31. desember 2026 (vara: NN, KHiO).
  • Professor Jonny Aspen (AHO) – til 31. desember 2024 (vara: førsteamanuensis Lise Amy Hansen, AHO).
  • Professor Gro Trondalen (NMH) – til 31. desember 2024 (vara: professor Øivind Varkøy, NMH)
  • Stipendiat Kristi Stedje (NMH) – 1. august 2022 - 31. juli 2023 (vara: stipendiat KHiO).
  • Stipendiat NN (MF) – 1. august 2022 - 31. juli 2023 (vara: stipendiat AHO)

Sekretariatsfunksjonen ivaretas for tiden av Norges musikkhøgskole v/seniorrådgiver Solveig Christensen

Administrative kontaktpersoner ved de øvrige institusjonene:

Møter

Kontakt oss