For ansatte
No En
Søk

Forskningsetikk

Retningslinjer, lovverk og opplæring i forskningsetikk ved NMH

Behandling av mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Norges musikkhøgskoles utvalg for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-utvalget) har vedtatt retningslinjer for hvordan mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal behandles. Disse ble vedtatt 22. april 2020, og bygger på veiledende retningslinjer fra redelighetsutvalget. Det er alltid et mål å løse saker på lavest mulig nivå. Dersom ikke det er mulig å løse saken lokalt på institusjonen, har høgskolen anledning til å fremme saken for redelighetsutvalget.

Kontakt oss