Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

For ph.d.-programmet (musikk­pe­da­go­gikk, musikk­te­ra­pi og opp­fø­rings­prak­sis).

Her finner du informasjon og ressurser for det vitenskapelige ph.d.-programmet (musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis)