Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Å være stipendiat

Det du trenger å vite om veiledning, økonomi, arbeidsplass, IT, ansettelsesforhold, studentstatus og permisjoner.

For stipendiater på ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis

Veiledning

Viktig å vite om økonomi

Retningslinjer for IT-relatert utstyr, kontor og lignende

Forlengelser, permisjoner og lignende

Når stipendiater søker ansettelsesutvalget (AU) om permisjon, forlengelser o.a. utenom det som er en lovfestet rettighet, blir DRU ofte spurt om en uttalelse eller om DRU kan anbefale søknaden. DRU har valgt å nedfelle sine anbefalinger i noen generelle prinsipper slik at det skal være klart for alle hva som er DRUs råd knyttet til ansettelsesforholdet. Det er personalavdelingen (ikke DRU) som er saksbehandlere i saker som angår permisjon og forlengelser, og det er AU(eller den/de som AU delegerer til) som beslutter. Personalavdelingen har en egen epostadresse: personal@nmh.no. Lurer du på noe i tilknytning til ditt ansettelsesforhold (eksempelvis juridiske og økonomiske forhold, forlengelser, sluttdato) eller skal sende en søknad, bruk den samme epost-adressen.

DRUs anbefalinger til søknader som gjelder stipendiaters ansettelsesforhold

Kontakt

Ta kontakt hvis du lurer på noe om det å være ph.d.-stipendiat. Studierelaterte spørsmål rettes til Sigrid og Solveig, personalrelaterte spørsmål rettes til aktuell seksjonsleder (John for musikkpedagogikk og musikkterapi, Victoria for oppføringspraksis) eller personalseksjonen (Karl Gunnar).