Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utenlandsopphold

Ph.d.-stipendiater kan delta i EUs mobilitetsprogram Erasmus+ som studenter eller som ansatte.

Studentutveksling gjennom Erasmus+

Ph.d.-kandidater kan søke om å reise på studentutveksling gjennom Erasmus+ til en av Musikkhøgskolens partnerinstitusjoner i Europa. Oppholdets varighet må være på mellom tre og tolv måneder. Avhengig av hvor man reiser vil man kunne motta et stipend på €410–460 per måned.

Ansattutveksling gjennom Erasmus+

Som ansatt stipendiat ved Musikkhøgskolen kan du søke om Erasmus-støtte til et kortere opplæringsopphold ved en godkjent høyere utdanningsinstitusjon i Europa. Varigheten på et slikt opphold kan være mellom to dager og to måneder. Hvor mye du kan få i støtte blir avgjort etter en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Et opplæringsopphold kan bestå av jobbskygging, observasjon, workshop, kurs, seminarer, eller liknende. Deltakelse på større konferanser godkjennes ikke som et opplæringsopphold. Stipendiater i full stilling med tilfredsstillende progresjon vil bli prioritert.

Spørsmål?

Send en e-post til international@nmh.no eller ta kontakt med en av oss.