Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utveksling og ansattmobilitet

Som ansatt ved Norges musikkhøgskole kan du benytte deg av muligheten til å besøke en av høgskolens internasjonale samarbeidspartnere.

Disse reisene har tre hovedmål

  • Egen kompetanseheving og nettverksbygging for deg som reiser.
  • Profilering av NMH som studiested for potensielle studenter.
  • At fagmiljøet spesielt og NMH generelt får økt kunnskap om institusjonen du besøker.

Det siste punktet betyr at vi ber alle som drar på slike reiser om å legge inn noen ekstra timer i besøket for å bli bedre kjent med institusjonen slik at også andre fagmiljø på NMH kan lære noe av reisen din. Internasjonalt kontor kan være behjelpelig med å organisere eventuelle møter med relevante personer på institusjonen du besøker.

For å sørge for at det du lærer om institusjonen du har besøkt kommer tilbake til NMH og kan brukes av flere, vil vi sette opp et møte med internasjonalt kontor og/eller fagseksjonsleder så snart du er tilbake for å høre mer om erfaringene dine.

Søknadsskjema for reiser til partnerinstitusjoner i studieåret 2024/2025 er åpent til søndag 26. mai.

Liste

Spørsmål?