For ansatte
No En
Broen mellom Hus 1 og Hus 2 sett fra undersiden. Himmelen over er skyfri.

Omstilling: Hva skjer nå?

9. mars vedtok styret hovedtrekkene i de foreslåtte omstillingstiltakene og nedskjæringene. Styret ba rektor og direktør i samarbeid med fagmiljøene om å sette i verk tiltakene.

Les mer

Aktuelt

Ansattinformasjon

Arrangementer