Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Personalreglement

Her finner du personalreglementet vårt

Personalreglement for Norges musikkhøgskole

Reglementet er gjeldende fra 1. juli 2019.

Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene ble i møte i samarbeidsutvalget 11. juni 2019 enige om nytt personalreglement. Revidert personalreglement trer i kraft 1. juli 2019.

Personalreglementet er utarbeidet etter mal og veiledning for personalreglement i staten. Forhold som tidligere var en del av personalreglementet, men som ikke er i tråd med malen, er nå tatt ut av personalreglementet og inn i et eget vedlegg til personalreglementet.

Del I: Generelt

Del II: Utlysning, innstilling og forslag til ansettelse

Del III: Ansettelse

Del IV: Andre bestemmelser