Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Sidegjøremål

Musikkhøgskolen har retningslinjer ved sidegjøremål. Retningslinjene skal motvirke problemer som habilitets- eller lojalitetskonflikter eller at sidegjøremålet påvirker hovedstillingen negativt.

Reglene gjelder både vitenskapelig, kunstnerisk og administrativt ansatte i større stillingsandel enn 50 prosent.

Meld inn sidegjøremål

Har du mer enn 50 prosent stilling ved NMH og jobb ved siden av?

Fyll inn skjema for å melde inn sidegjøremål:

Sende skjemaet til personal@nmh.no.

Reglement om sidegjøremål ved Norges musikkhøgskole

Hvorfor skal dette registreres?

Reglementet er utarbeidet for at ansatte lettere skal kunne vite hvor langt denne lojalitetsplikten strekker seg, og for at arbeidsgiver skal ha noen holdepunkter.

Som utgangspunkt skal en arbeidstaker kunne benytte sin fritid etter eget ønske. Adgangen til å ha sidegjøremål avhenger av at dette arbeidet ikke virker uheldig inn på utførelsen av den opprinnelige arbeidsavtalen.

De typiske problemer som kan oppstå i denne forbindelse er blant annet forholdet til habilitetsregler, arbeidstakerens lojalitetsplikt, eller at sidegjøremålet innvirker på mengde og kvalitet av arbeidet i hovedstillingen.