Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Vurdering av kompetanse

Retningslinjer for vurdering av kompetanse ved tilsetting eller opprykk i undervisnings- og forskerstilling ved Norges musikkhøgskole.

1. Innledning

Retningslinjene gjelder for bedømmelseskomiteer oppnevnt av Norges musikkhøgskole for å gjennomføre sakkyndig bedømmelse av søkere ved tilsetting i undervisnings- og forskerstilling eller ved søknad om opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor.

Retningslinjene gjelder ikke for vurdering av søkere til stipendiatstillinger.

Overordnet disse retningslinjer er bestemmelsene i

  • Lov om universiteter og høyskoler § 6
  • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger