Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Fagutvikling

Her finner du informasjon om program for pedagogisk basiskompetanse og program for utvikling av utdanningsfaglig kompetanse. Her finner du også informasjon om merittering av utdanningsfaglig kompetanse.

Program for pedagogisk basiskompetanse

Dette programmet er først og fremst et tilbud til ansatte i vitenskapelige stillinger som på ansettelsestidspunktet ikke har slik formell universitet- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Ved ledige plasser vil andre faglig ansatte få tilbud om å delta i programmet.

Program for utvikling av utdanningsfaglig kompetanse

Programmet er et tilbud til ansatte som ønsker støtte i utviklingen av utdanningsfaglig kompetanse, blant annet gjennom felles deltakelse og refleksjon.

Merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Å bli merittert underviser er en anerkjennelse av den enkeltes undervisningspraksis over tid. Ordningen skal fremme utdanningskvalitet gjennom å gi faglig ansatte anerkjennelse for dokumenterte resultater. Ordningen skal videre stimulere til økt undervisningsinnsats og belønne viktig undervisningskompetanse og utviklingsarbeid.

Kontakt