Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ansattkor

Vi starter med ny frisk i 2023 og øver tirsdager kl. 15:30–16:30 i alle undervisningsuker.

Kor i arbeidstiden

Kan du lese noter og er glad i å synge, er du hjertelig velkommen til å bli med i Musikkhøgskolens ansattkor!

Administrativt ansatte kan bruke en time av den ukentlige arbeidstiden til felles velferdstiltak, som kor. Nærmeste leder må bli orientert på forhånd. For lærere og forskere som ikke har tidsregistrering kan arbeidstiden organiseres slik at korøvelsene kan innpasses.

Tid og sted for øvelsene

Det blir øving hver tirsdag i undervisningsuker kl. 15:30–16:30. Øvelsene foregår i Lindemansalen, Levinsalen eller Bevegelsesrommet.

Prøveplan

Konserter

Koret planlegger minst én opptreden mot slutten av semesteret. Mer info om dette etter hvert.

Korleder