For ansatte
No En
Søk

Senior og emeriti

NMHs seniorpolitikk. Her finner du informasjon om neste seniorkurs, emeritiavtale, retningslinjer og kontorplass etter pensjonering.

Tiltak

NMH har seniorpolitiske tiltak som skal sikre fornuftig ressursbruk av kompetente eldre arbeidstakere og legge til rette for individuell tilpasning.

Aktuelle tiltak

  • Seniorsamtale
  • Praktisk tilrettelegging av arbeidssituasjonen
  • Tjenestefri med lønn
  • Seniorkurs (pensjonskurs)

Pensjonskurs

Vil du vite mer om pensjon? Vet du hva du kan forvente å få i pensjon fra NAV og fra Statens pensjonskasse?

Vi inviterer alle ansatte over 60 år til pensjonskurs i regi av Statens pensjonskasse (SPK). Du vil også få vite mer om blant annet arv, skifte og testament.

Retningslinjer for emeritiavtaler ved NMH

NMH ser positivt på at personer som har hatt en kunstnerisk eller vitenskapelig stilling ved Musikkhøgskolen i minimum 50 % stilling, får anledning til å videreføre sitt arbeid også etter at de har gått av med pensjon.

Avtale om seniorpolitikk

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med personalseksjonen. Du finner oss i Furuholmengården, Fridtjof Nansens vei 19.