Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utviklingssamtalen

Formålet med utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen, er å gi individuell tilbakemelding på arbeid, ønsker, behov og trivsel, og å kartlegge hvordan hver enkelt ansatt opplever arbeidssituasjonen.

Hva er en utviklingssamtale?

Systematisk oppfølging av hver enkelt medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler – eller medarbeidersamtaler – er viktig.

Formålet med utviklingssamtalen er å skape et bedre grunnlag for prestasjoner og et godt arbeidsmiljø.

Utviklingssamtalen omhandler arbeidssituasjonen og bør brukes som et verktøy til planlegging og utvikling. Ambisjonen er å fremme gjensidig tillit og åpenhet, god kommunikasjon og et godt samarbeid slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Slik forbereder du deg til utviklingssamtalen

Husk

Når medarbeideren går fra utviklingssamtalen, skal han/hun helst føle seg bedre til mote og mer motivert enn da samtalen begynte. Medarbeideren skal ha fått inspirasjon og energi til å ta i bruk mer av sine ressurser for å utvikle seg selv og sin enhet videre.