Skip to main content
For employees Search

Teaching and Learning in Higher Education

This programme is offered to staff who, at the time of their engagement, have not acquired this level of basic competence in higher education.

Course description

The programme is offered primarily to tenured staff who, at the time of their engagement, have not acquired this level of basic competence in higher education.

If there are places available, other employees will be offered an opportunity to take part in the programme. Information about any available places will be published on the web page around the 1st of March.

Program for utvikling av utdanningsfaglig kompetanse

Programmet er et tilbud til ansatte som ønsker støtte i utviklingen av utdanningsfaglig kompetanse, blant annet gjennom felles deltakelse og refleksjon.

Merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Å bli merittert underviser er en anerkjennelse av den enkeltes undervisningspraksis over tid. Ordningen skal fremme utdanningskvalitet gjennom å gi faglig ansatte anerkjennelse for dokumenterte resultater. Ordningen skal videre stimulere til økt undervisningsinnsats og belønne viktig undervisningskompetanse og utviklingsarbeid.

Contact