Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Mangfold og likestilling

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Mangfold på Norges musikkhøgskole handler om å anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Slikt mangfold springer ut av inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap. Norges musikkhøgskole ønsker derfor å fremme slike fellesskap, der mennesker kan møtes, virke, skape og være i trygghet.

Musikkhøgskolens mangfoldserklæring

Likestillingsarbeidet er nedfelt i lovverket både gjennom aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rektoratet har utnevnt Utvalg for mangfold og likestilling (UML) for å avdekke skjevheter, støtte ledere i valg av strategier og foreslå tiltak som bevisstgjør og ansvarliggjør ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.

Si fra!

Musikkhøgskolen har nulltoleranse for all uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Dersom du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold på NMH, skal du ikke være redd for å melde fra. Det er trygt å varsle, og du kan være sikker på at saken følges opp. Det går også an å varsle anonymt. Du kan varsle skriftlig på nettskjema, til din leder eller vernombudet.

Utvalg for mangfold og likestilling

Se mandat, medlemmer og satsingsområder på siden til Utvalg for mangfold og likestilling.

Generelle tiltak for likestilling

Aktuelle saker