Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Si fra

Her kan du si og melde fra om kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Som ansatt ved NMH har du rett på et godt arbeidsmiljø. Dersom du opplever noe som du mener bryter med dette, kan du si fra her. Alle saker som kommer inn følges opp av personalseksjonen. Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Det skal være åpenhet og høyde for at varsling er ufarlig og positivt. Dersom ønsker å varsle anonymt vil det si at kun den som mottar varselet kjenner navnet ditt. Ledelsen kan imidlertid ikke forholde seg passivt til et anonymt varsel.

Si fra

Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Kva gjeld saka? / Hva gjelder saken?
Beskriv det kritikkverdige tilhøvet så nøye du kan. / Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
Vi tilrår at du oppgir e-postadresse. Då blir det lettare for oss å følge opp saka di. / Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.