For ansatte
No En
Søk

Bedriftshelsetjenesten

Norges musikkhøgskole har avtale om bedriftshelsetjeneste (BHT) med Falck Norge AS (tidligere Synergi Helse).

Hva er en bedrifthelsetjeneste?

Bedriftshelsetjenesten er NMHs sakkyndige og rådgir oss om forebyggende og oppfølgende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bedriftshelsetjenesten samarbeider med NMH.

Det blir satt opp en årlig handlingsplan for aktiviteter bedriftshelsetjenesten vil bidra med hos oss.

Kontaktperson hos NMH