Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Personvern for ansatte

Her finner du alt du trenger å vite om personvern, GDPR, behandling av personopplysninger ved Musikkhøgskolen, rettighetene dine og kontaktpunkter.

1. Hva er en personvernerklæring

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte angående personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Musikkhøgskolen håndterer personopplysningene dine dersom du er ansatt eller har søkt på en stilling ved NMH.

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

3. Kort om behandling av ansattes personopplysninger

Norges musikkhøgskole er en institusjon med omtrent 235 ansatte som i egenskap av sine ulike stillinger er registrert i ulike IT-systemer og tjenester som enten driftes av høgskolen selv eller av eksterne leverandører. Felles for alle ansatte er å være registrert i våre sentrale system, slik som lønnssystem, arkivsystem, adgangskontrollsystem og ulike IT-system for at vi skal kunne gi deg tilgang til basistjenester slik som e-post og SAP. I tillegg vil ulike ansatte være registrert i ytterligere systemer som benyttes i den konkrete stillingen for å kunne utføre arbeid for NMH.

4. Behandling av personopplysninger i sentrale system

5. Systemer knyttet til bestemte roller

I egenskap av din egen stilling på NMH kan det hende at det kreves at du bruker ulike IT-tjenester for å utføre ditt arbeid. Disse IT-tjenestene lagrer selv personopplysninger om deg. Det kommer helt an på hva tjenesten gjør, og hvilken funksjon du har på NMH.

Mange av disse tjenestene har en brukerprofil på deg for å sikre at du har lovlig tilgang til systemet. Noen tjenester vil også kunne logge din aktivitet av ulike hensyn, slik som sikkerhets-, drifts- eller tjenesteutviklingshensyn.

Du vet selv best hvilke tjenester du bruker i din hverdag, og kan forhøre deg med IT-drift hvordan disse tjenestene/systemene behandler dine personopplysninger.

Det vil være lagret personopplysninger om deg der du har logget deg inn med din NMH-bruker eller der du som ansatt ved NMH kan være registrert.

6. Sikkerheten rundt personopplysningene dine

NMH gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser av datasystemene vi benytter for å sikre personopplysningene dine. Vi har også flere sikkerhetstiltak, som for eksempel tilgangskontroller for å hindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang til personopplysningene dine. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i arbeidet. Hvordan vi sikrer dine opplysninger kan du lese om i Ledelsessystem for Informasjonssikkerhet.

7. Rettighetene dine

Når NMH behandler personopplysninger om deg, enten i personalmappen, i vurderinger, i logger eller i andre registre/systemer, har du enkelte rettigheter etter personopplysningsloven.

Kontakt