Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Beredskap og varsling

Øyeblikkelig hjelp, branninstruks, sikkerhet på reiser. Varslingsrutiner av kritikkverdige forhold. Beredskapsplan og sikkerhetsinstruks.

Øyeblikkelig hjelp

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Ring nødetaten hvis situasjonen er akutt. Oppgi hvor du er, bygg og gateadresse.

Branninstruks

Varsling av kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold kan være skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser eller dårlige sider ved det fysiske, faglige eller sosiale arbeidsmiljøet ditt.

Sikkerhet og beredskap i forbindelse med studiereiser

Beredskap

Sikkerhetsinstruks for ansatte ved NMH

Spørsmål?