Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Verneombud

Verneombudene er arbeidstakernes representanter i spørsmål og saker knyttet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Hva er vernetjenesten?

Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet, men vernetjenesten har tilsyns- og kontrollfunksjoner. Det medfører en plikt for vernetjenesten til å kontrollere at arbeidsmiljøet er i overenstemmelse med lovens krav, og eventuelt varsle arbeidsgiveren om det ikke er tilfelle. Ombudets kontrollplikt fritar ikke arbeidsgiver for ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Hovedverneombud og verneombud for administrativt ansatte i Slemdalsveien

Verneombud for faglig ansatte og stedfortreder for hovedverneombud

Verneombud for administrativt ansatte på Furuholmen