Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet? Hvilke rutiner og retningslinjer gjelder ved varsling?

Si fra!

Alle saker som kommer inn følges opp av personalseksjonen. Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Kva gjeld saka? / Hva gjelder saken?
Beskriv det kritikkverdige tilhøvet så nøye du kan. / Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
Vi tilrår at du oppgir e-postadresse. Då blir det lettare for oss å følge opp saka di. / Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.

Rutine for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet