Skip to main content
For employees Search

Unwanted Sexual Attention and Harassment

What do you do if you or someone you know are subjected to unwanted sexual attention? How should you raise the alarm?

Speak up!

All reported cases will be dealt with by HR. You can choose to remain anonymous, but we recommend that you provide us with an e-mail address so that we can let you know how we are handling your case.

Kva gjeld saka? / Hva gjelder saken?
Beskriv det kritikkverdige tilhøvet så nøye du kan. / Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
Vi tilrår at du oppgir e-postadresse. Då blir det lettare for oss å følge opp saka di. / Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.

Procedure for dealing with complaints about unwanted sexual attention