For ansatte
No En
Søk

IKT-reglement

Som ansatt er du ansvarlig for informasjonssikkerheten når du bruker IKT-systemer og -utstyr. Her leser du igjennom reglementet, signere og sende inn bekreftelse.

Hva må du gjøre?

  1. Les gjennom IKT-reglementet i boksen under.
  2. Huk av for at du har forstått og aksepterer dette i skjemaet nederst på siden.
  3. Du vil motta en bekreftelse på din innsending på e-post.

Signer og send inn

Jeg har lest, forstått og aksepterer innholdet i dette reglementet. Jeg er kjent med at jeg kan bli holdt ansvarlig for brudd på reglene, og at slike brudd kan få erstatningsmessige konsekvenser i tillegg til konsekvenser for mitt arbeidsforhold.

Denne signering gjelder det til enhver tid gjeldende IT-reglement. Ved vesentlige endringer har arbeidsgiver ansvar for å informere spesielt om endringer. Avvik skal uten opphold meldes sikkerhetsansvarlig.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med IT på it@nmh.no.