For ansatte
No En
Søk

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i mangfolds- og likestillingsarbeidet ved Musikkhøgskolen.

Mandat

Utvalget skal støtte ledere i valg av strategier og utarbeide forslag til tiltak som skal bevisstgjøre og ansvarliggjøre ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.

Utvalget skal selv organisere sitt arbeid. Utvalget skal legge fram årlige rapporter for styret i desember slik at disse kan innarbeides i NMHs årsrapporter.