Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i mangfolds- og likestillingsarbeidet ved Musikkhøgskolen.

Mandat

Utvalget skal støtte ledere i valg av strategier og utarbeide forslag til tiltak som skal bevisstgjøre og ansvarliggjøre ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.

Utvalget skal selv organisere sitt arbeid. Utvalget skal legge fram årlige rapporter for styret i desember slik at disse kan innarbeides i NMHs årsrapporter.

Møtereferat 2023

Møtereferat 2022

Møtereferater 2021

Møtereferater 2020

Møtereferater 2019

Rapport fra utvalg for mangfold og likestilling 2017–2021

Utvalget har i perioden hatt særlig oppmerksomhet på:

  • Kartlegging.
  • Varsling.
  • Bevisstgjøring.
  • Praksis, pensum, avtaler, språk.