For ansatte
No En
Søk

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Mandat for læringsmiljøutvalget

Vedtatt av styret den 15. september 2006.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for

  • at lokaler, adkomstveier, trapper m.v. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives
  • at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet
  • at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige
  • at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås
  • at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges
  • at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
  • at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
  • at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn
  • at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming